Bekijk alle aanpakken van dit werkzame element:

Werkzaam element

Aanpakken

Escaperoom

Meer binding en betere sociale vaardigheden door de Serious Experience Escaperoom Alle voltijdstudenten van jaar 1 en 2 van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en Recht aan de Hanzehogeschool hebben meegedaan aan de Serious Experience. De studenten ontsnappen gezamenlijk uit een escaperoom en krijgen zo in een dagdeel inzicht in de groepsverhoudingen en ontdekken in…

Meer binding en betere sociale vaardigheden door de Serious Experience Escaperoom

Alle voltijdstudenten van jaar 1 en 2 van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en Recht aan de Hanzehogeschool hebben meegedaan aan de Serious Experience. De studenten ontsnappen gezamenlijk uit een escaperoom en krijgen zo in een dagdeel inzicht in de groepsverhoudingen en ontdekken in een veilige (spel)omgeving wat hun sterke en ontwikkelpunten zijn op het gebied van samenwerking. Het idee voor de escaperoom kwam van de studenten zelf. Zij hadden het idee dat  een escaperoom nuttig en leerzaam zou zijn. Ze waren erg enthousiast over de ervaring. De sfeer was goed en studenten wilden niet stoppen met spelen en wilden zichzelf steeds blijven verbeteren in de spellen. Studenten die de escaperoom hebben doorlopen worden gevraagd om mee te denken over mogelijke verbeteringen voor het volgende studiejaar.

‘We hebben als studenten feedback gegeven op het lesprogramma en aangegeven dat een escaperoom een uitdagende leeromgeving zou zijn. Fijn dat er naar onze behoefte is geluisterd en dat deze leerervaring nu onderdeel is van het lesprogramma.’

Werkzaam element: Verbindende en activerende didactiek

Een gang in het schoolgebouw was volledig ingericht als escaperoom. Gedurende een dagdeel konden twee klassen deelnemen. Het was voor de studenten een verrassing wat ze gingen doen.

In groepjes van 4 moesten de studenten via de portier/bewaker ontsnappen uit de gang. Dit kon wanneer de studenten de juiste attributen hadden verzameld (petje/hesje/pas) en de juiste middelen (papieren) bij zich hadden. Door het oplossen van puzzels wisten studenten wat ze nodig hadden. Er waren niet genoeg attributen voor iedereen, waardoor de studenten moesten samenwerken en gezamenlijk creatieve oplossingen moesten bedenken. Met deze escaperoom bleek als snel wie dit al goed kan en voor welke student dit nog een uitdaging is. Gedurende het opleidingsjaar wordt vervolgens in coachgroepen gereflecteerd op de gezamenlijke ervaringen van de escaperoom. Naast het ervaren van sociale binding wordt inzichtelijk gemaakt waar studenten nog aan kunnen werken.

Wellbeing Week

Al 4 jaar een succes: wellbeing-week Universiteit Leiden organiseert ieder jaar de wellbeing-week: een week vol gratis activiteiten om te ontspannen, jezelf te ontwikkelen en medestudenten te ontmoeten. De week is niet alleen bedoeld voor (inter)nationale studenten die studeren aan de Universiteit Leiden, maar ook voor de inwoners van Leiden. Het doel van de wellbeing-week is aandacht besteden aan…

Al 4 jaar een succes: wellbeing-week

Universiteit Leiden organiseert ieder jaar de wellbeing-week: een week vol gratis activiteiten om te ontspannen, jezelf te ontwikkelen en medestudenten te ontmoeten. De week is niet alleen bedoeld voor (inter)nationale studenten die studeren aan de Universiteit Leiden, maar ook voor de inwoners van Leiden. Het doel van de wellbeing-week is aandacht besteden aan en (het bespreken van) het welzijn van studenten en verbinding maken met medestudenten door te ontmoeten en ontspannen. De activiteiten in die week worden niet alleen door Universiteit Leiden zelf georganiseerd. Ook studenten van studie- en studentenverenigingen organiseren activiteiten in het programma omdat zij de interesses van studenten goed kennen en dichterbij de studentenpopulatie staan. Daarnaast hebben diverse hulpverlenende organisaties een aandeel in het programma. Een overzicht van het programma van de laatste editie van de wellbeing-week is online te vinden via https://www.student.universiteitleiden.nl/agenda/2023/11/student-well-being-week-2023?cf=universiteit&cd=gast.

Studente Sofie heeft deelgenomen aan de student wellbeing-week: ‘Ik vond het vooral leuk omdat ik andere studenten kon ontmoeten en met hen kon praten. Er waren zoveel leuke activiteiten tijdens deze week. Eén van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is dat veel studenten vergelijkbare problemen ervaren. Het voelde goed om te ontdekken dat ik niet de enige ben en dat we tegen dezelfde dingen aanlopen’.

Werkzaam element: Sociale activiteiten

Er zijn veel ontspannende activiteiten waarbij studenten elkaar kunnen ontmoeten, zoals een natuurwandeling, een sportles of een workshop duurzaam kaarsen maken. Hier ontmoeten studenten medestudenten met soortgelijke interesses. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd en er is altijd iemand van het student-wellbeingteam aanwezig om de activiteit te begeleiden.

Werkzaam element: Welzijnsvaardigheden

Studenten worden tijdens de workshops gestimuleerd om bezig te zijn met hun mentale welzijn. De studenten ontwikkelen via inhoudelijke workshops, zoals workshops over prestatiedruk en balans, vaardigheden om hun mentale welzijn te verbeteren. Er wordt daarbij voldoende ruimte geboden om over het eigen welzijn te praten. Bij elke activiteit wordt informatie over de welzijnssupportdiensten van de universiteit gedeeld.

Werkzaam element: Communicatie welzijnsaanbod

De Universiteit Leiden besteedt veel aandacht aan de communicatie over de wellbeing-week, zodat zoveel mogelijk studenten bekend zijn met de week en kunnen deelnemen. Elke student ontvangt via de mail een uitnodiging voor deelname aan de wellbeing-week. Studentenorganisaties en studieadviseurs maken promotie in de faculteitsgebouwen en docenten delen de informatie in de online leeromgeving. In samenwerking met andere Leidse onderwijsinstellingen organiseert de Gemeente Leiden daarnaast nog een abri-campagne ter promotie van alle wellbeing-weken.

Studieloket

Het studieloket: Een loket voor elke vraag De opleiding Vastgoedkunde van de Hanzehogeschool heeft het studieloket ‘Vastgoedkunde Student Support’ opgericht. Binnen dit studieloket helpt een team van gemotiveerde en enthousiaste studentassistenten hun medestudenten met vragen over praktische zaken zoals inschrijvingen en digitale systemen, bijlessen en workshops. Studenten kunnen – zonder afspraak- op een aantal vaste…

Het studieloket: Een loket voor elke vraag

De opleiding Vastgoedkunde van de Hanzehogeschool heeft het studieloket ‘Vastgoedkunde Student Support’ opgericht. Binnen dit studieloket helpt een team van gemotiveerde en enthousiaste studentassistenten hun medestudenten met vragen over praktische zaken zoals inschrijvingen en digitale systemen, bijlessen en workshops. Studenten kunnen – zonder afspraak- op een aantal vaste momenten in de week binnenlopen om hun vraag te stellen. Ook hebben studenten toegang tot de digitale leeromgeving (Blackboard) van het studieloket waar allerlei schrijftips, formats en praktische informatie staat. Zo worden studenten op een laagdrempelige manier ondersteund.

ꞋHeel fijn dat je via het studieloket aan studiegenoten allerlei vragen kunt stellen over de vakken en andere praktische zakenꞌ.

Student Jeroen maakt er vaak gebruik van. Ook omdat je er geen afspraak voor hoeft te maken.

Werkzaam element: Peer-to-peer begeleiding

Het studieloket biedt gratis bijlessen en studieondersteuning aan, waarbij ervaren studenten anderen helpen met moeilijke vakken. Dit helpt niet alleen om het vak te halen, maar het is ook een gelegenheid voor studenten om elkaar te ontmoeten, samen te werken en een gevoel van gemeenschap te ontwikkelen. Door de informele setting van bijlessen voelen studenten zich meer op hun gemak om vragen te stellen en hun knelpunten te bespreken. Ook zien ze dat ze niet de enige zijn die moeite hebben met bepaalde vakken.

Werkzaam element: Studieondersteuning

Op verschillende manier biedt het studieloket studieondersteuning. Uit de evaluatie blijkt dat vooral de bijlessen gretig aftrek vinden. Ook wordt de online Blackboardcourse ‘Vastgoedkunde Student Support’ veel geraadpleegd voor informatie over vakken. Door de flexibele openingstijden hebben studenten de mogelijkheid om het loket te bezoeken op tijden die voor hen het beste werken. Het studieloket is de eerste weken van het nieuwe studiejaar ook vaker en langer open om studenten te helpen met eventuele opstartproblemen. Studenten zijn automatisch ingeschreven bij de Blackboardcourse, zodat studenten direct alle informatie over het studieloket ontvangen. 

Werkzaam element: Communicatie welzijnsaanbod

Het studieloket besteedt veel aandacht aan de communicatie van hun diensten en activiteiten. Ze gebruiken hiervoor de Blackboardomgeving, maar studentassistenten gaan bijvoorbeeld ook alle klassen langs en er wordt regelmatig gecommuniceerd over workshops en andere activiteiten. Zo zorgen ze ervoor dat alle informatie toegankelijk en begrijpelijk is voor de studenten.

Wellbeing-officer

De waarde van de wellbeing-officer Universiteit Leiden heeft een centrale wellbeing-officer aangesteld om het studentenwelzijn binnen de Universiteit Leiden te verbeteren. Daarnaast zijn per faculteit wellbeing-officers aangesteld. Samen vormen zij een netwerk dat binnen dezelfde grote lijnen van het Programma Studentenwelzijn werkt. ‘De wellbeing-officer houdt ons op de hoogte van alle welzijnsactiviteiten via de app.…

De waarde van de wellbeing-officer

Universiteit Leiden heeft een centrale wellbeing-officer aangesteld om het studentenwelzijn binnen de Universiteit Leiden te verbeteren. Daarnaast zijn per faculteit wellbeing-officers aangesteld. Samen vormen zij een netwerk dat binnen dezelfde grote lijnen van het Programma Studentenwelzijn werkt.

‘De wellbeing-officer houdt ons op de hoogte van alle welzijnsactiviteiten via de app. Sinds er een living-room op onze faculteit is spreek ik regelmatig af met medestudenten. Ook ben ik lid geworden van een peersupportgroep met gelijkgestemden’.

Wellbeing-officers breken continu een lans voor het thema studentenwelzijn. Hierdoor  gaan studenten en staf nut en noodzaak van de geboden activiteiten/ workshops/trainingen steeds beter in zien. Daarbij wordt het taboe op (het praten over) mentale gezondheid langzaam maar zeker geslecht. Door het bespreekbaar maken van het onderwerp wordt het sociaal veiliger om erover te spreken en krijgen studenten meer zicht op de worstelingen van hun peers en kunnen ze zodoende ook elkaar beter ondersteunen.

De taak van een wellbeing-officer is het bevorderen van studentenwelzijn voor alle studenten, ongeacht de opleiding die zij volgen. Speerpunten zijn daarbij:

 • (h)erkenning van mogelijke problematiek voor en door studenten – ondersteund door scholing/educatie zowel voor studenten als voor staf,
 • preventieve maatregelen, o.a. door online zorgplatforms, verankeren van wellbeing in het curriculum, bevorderen van veerkracht en zelfzorg onder de gehele studentenpopulatie.
 • Projecten gericht op het verbeteren van de vindbaarheid van de hulp en ondersteuning op alle faculteiten uit voeren.

Wellbeing-officers hebben bijgedragen aan verschillende aanpakken voor het vergroten van binding en welzijn, zoals het creëren van living-rooms op verschillende faculteiten, het plaatsen van Act-of-Kindnessmuren en het oprichten van peersupportgroepen.

Werkzaam element: Personele infrastructuur

Bij de Universiteit Leiden is een team van wellbeing-officers aangesteld. Zijn kunnen samen brainstormen, ideeën breed uitrollen, maar hebben ook de ruimte om zelf aan de slag te gaan met de behoeftes van de eigen faculteit. Het is belangrijk dat de wellbeingofficers een heldere opdracht, profiel en financiële kaders meekrijgen. Daarnaast is het van belang om gebruik te maken van de kennis en kunde van mensen die al binnen de instelling werkzaam zijn en een goede inventarisatie te maken van alles wat er al gedaan wordt. Hiermee wordt voorkomen dat men in elkaars vaarwater gaat bewegen.

De Universiteit Leiden heeft een toezegging gedaan voor structurele financiering voor de inzet voor studentenwelzijn voor de komende 5 jaren vanuit centrale middelen waarmee een voortzetting bij alle faculteiten gewaarborgd is. Daarnaast is een universiteitsbrede visie op studentenwelzijn opgesteld met input van alle actoren en met als leidraad de landelijke visie op studentenwelzijn, waarbij input van alle actoren is verkregen.

Werkzaam element: communicatie welzijnsaanbod

Voor de communicatie van het welzijnsaanbod staan de wellbeing-officers in nauw contact met de studieverenigingen bij hun eigen faculteit. Daarnaast maken ze gebruik van een laagdrempelige app, waarmee ze kunnen zorgen voor meer bekendheid bij studenten en voor het communiceren van hun activiteiten.

1-op-1 begeleiding online

Online in verbinding in een 1-op-1-gesprek In coronatijd hebben docenten ervaring opgedaan met het voeren van online gesprekken. Toen bleek dat een student met online 1-op-1-gesprekken een vertrouwensband kan opbouwen met een docent of coach die luistert en meedenkt. Door middel van online gesprekken kunnen gesprekken flexibeler worden ingepland en hoeven studenten hun energie niet…

Online in verbinding in een 1-op-1-gesprek

In coronatijd hebben docenten ervaring opgedaan met het voeren van online gesprekken. Toen bleek dat een student met online 1-op-1-gesprekken een vertrouwensband kan opbouwen met een docent of coach die luistert en meedenkt. Door middel van online gesprekken kunnen gesprekken flexibeler worden ingepland en hoeven studenten hun energie niet te richten op bijvoorbeeld de stress van het reizen naar school. Doordat de docent laat zien dat interactie mogelijk is (ook online), bevordert dit een veilig en open leerklimaat wat uiteindelijk leidt tot betere leerresultaten.

Het lukt student Pien met veel psychische problematiek om de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg toch te vervolgen bij Noorderpoort, al lukt het vaak niet om naar school te komen. Haar coach heeft regelmatig online contact waardoor Pien zich verbonden blijft voelen met de opleiding. Geen extra stress maar extra ondersteuning en vertrouwen.

Werkzaam element: Persoonlijke aandacht

Door fysieke en online contactmomenten af te wisselen zorgen docenten ervoor dat de verbinding met studenten behouden blijft. Zo creëren docenten een laagdrempelige manier van contact leggen voor zowel de docent als de student. In de praktijk is de student sneller geholpen doordat het gesprek online kan plaatsvinden. Studenten hoeven niet te reizen en voeren het gesprek in de thuisomgeving in plaats van fysiek op school. De docent kan makkelijker feedback geven (dan bijvoorbeeld een mail sturen) en vragen sneller beantwoorden. Een student kan mede door online 1-op-1 gesprekken vertrouwen opbouwen in eigen kunnen doordat de docent actief aanwezig is, luistert en meedenkt.  Deze positieve relatie tussen student en docent en/of coach ondersteunt het leren.

Werkzaam element: Maatwerk

Bij Noorderpoort is de PLT-coach (persoonlijk leertraject) regelmatig via Microsoft Teams in contact met studenten om maatwerk op te zetten, te monitoren en te evalueren. Studenten krijgen een PLT als ze door lichamelijke klachten/ziektes en/of psychische problematiek niet in staat zijn het reguliere rooster te volgen. De PLT-coach merkt dat studenten door online 1-op-1 contact zich weer even gehoord en gezien voelen.  PLT-studenten hebben baat bij online gesprekken omdat dit hen vaak verlichting biedt. Door een online gesprek kan een student weer verder leren en werken aan opdrachten en wordt er minder stress ervaren. Het doel van de online 1-op-1 begeleiding is dan ook om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de student zelf en de voortgang van het leerproces bij de student te monitoren en te bewaken. De insteek is om tijdelijk of voor een iets langere periode (wanneer nodig) maatwerk te bieden waardoor de draaglast van de student kleiner en de draagkracht groter wordt.

Studiecentrum

Een plek voor jezelf: Studiecentrum Het studiecentrum binnen het Noorderpoort (MBO) is een veelzijdige plek binnen de school waar diverse vormen van begeleiding geboden wordt. Het is ook een laagdrempelige plek om met verschillende hulpvragen te komen. ‘Zo fijn dat je in het studiecentrum op school aan de slag kan met opdrachten. Thuis lukt dat niet…

Een plek voor jezelf: Studiecentrum

Het studiecentrum binnen het Noorderpoort (MBO) is een veelzijdige plek binnen de school waar diverse vormen van begeleiding geboden wordt. Het is ook een laagdrempelige plek om met verschillende hulpvragen te komen.

‘Zo fijn dat je in het studiecentrum op school aan de slag kan met opdrachten. Thuis lukt dat niet altijd‘. Student Hans kent inmiddels ook andere studenten die op hetzelfde tijdstip aan het werk zijn. ’Voor allerlei vragen kun je terecht bij de begeleider waar je regelmatig een praatje mee maakt‘.

Werkzaam element: Campus als thuisbasis

Studenten zijn welkom om in alle rust te werken

In het studiecentrum is iedere student welkom om in alle rust te werken  aan zijn/haar huiswerk, zowel na of voor de lessen als in tussenuren. Studenten vinden het fijn om in groepjes samen te werken. In de praktijk leggen studenten die vaak komen onderling ook contact. Ook zijn er studenten die moeite hebben met geconcentreerd werken in de klas. Omdat er vaak een stilteruimte is in het studiecentrum, lukt dit hier wel.

Werkzaam element: Studieondersteuning

Hulp bij studeren

Er is een studiecentrumbegeleider (docent en/of maatschappelijk werker) aanwezig die in gesprek gaat met de student en kan helpen bij: 

 • Wegwerken van studieachterstanden
 • Vakgerichte ondersteuning (Taal- en rekenondersteuning)
 • Verslaglegging, opdrachten en examenvoorbereiding
 • Plannen en organiseren 
 • Bevorderen van motivatie en concentratie 
  • Bieden van een rustige werkplek waar je zelfstandig kan werken en in contact bent met andere studenten 
  • Computervaardigheden & ICT vragen 

Werkzaam element: Signaleringsfunctie

Hulpvragen stellen

In het studiecentrum kunnen de studenten op eigen initiatief of via de studentenloopbaanbegeleider terecht met verschillende lichte hulpvragen. Denk hierbij aan vragen over onderwerpen zoals huisvesting, financiën, stage, werk, sollicitaties, studiekeuze en motivatie. De student hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kan dus zo binnenlopen. Op het moment dat de hulpvraag te complex is en meer deskundigheid nodig is, verwijst de studiecentrum-begeleider de student door naar het begeleidingsadviesteam. Het is van belang dat alle medewerkers binnen de school, inclusief de receptie, op de hoogte zijn van het studiecentrum, zodat de student hierheen verwezen kan worden.  

Werkzaam element: Persoonlijke aandacht

Contact maken met alle studenten

De begeleiding van het studiecentrum heeft aandacht voor alle studenten en creëert een positieve sfeer door contact te maken met alle studenten. Op sommige locaties wordt er ook gezorgd voor koffie/thee en wat lekkers.

Study buddy’s

Welzijnstrainingen voor docenten

Student Lab

Schrijfcoach