Deze aanpak valt onder werkzame element(en):

|

1-op-1 begeleiding online

Gebruik maken van online 1-op-1 begeleiding als het voor een student haalbaarder of prettiger is dan een face-to-face gesprek op school. Hierdoor houdt een student contact met de instelling, ook bij fysieke afwezigheid. Daarnaast kan het stressverlagend zijn voor zowel student als docent. Er is bijvoorbeeld geen reistijd of er hoeft geen lange, ingewikkelde mail geformuleerd te worden.

Casus

1-op-1 begeleiding online

Online in verbinding in een 1-op-1-gesprek

In coronatijd hebben docenten ervaring opgedaan met het voeren van online gesprekken. Toen bleek dat een student met online 1-op-1-gesprekken een vertrouwensband kan opbouwen met een docent of coach die luistert en meedenkt. Door middel van online gesprekken kunnen gesprekken flexibeler worden ingepland en hoeven studenten hun energie niet te richten op bijvoorbeeld de stress van het reizen naar school. Doordat de docent laat zien dat interactie mogelijk is (ook online), bevordert dit een veilig en open leerklimaat wat uiteindelijk leidt tot betere leerresultaten.

Het lukt student Pien met veel psychische problematiek om de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg toch te vervolgen bij Noorderpoort, al lukt het vaak niet om naar school te komen. Haar coach heeft regelmatig online contact waardoor Pien zich verbonden blijft voelen met de opleiding. Geen extra stress maar extra ondersteuning en vertrouwen.

Werkzaam element: Persoonlijke aandacht

Door fysieke en online contactmomenten af te wisselen zorgen docenten ervoor dat de verbinding met studenten behouden blijft. Zo creëren docenten een laagdrempelige manier van contact leggen voor zowel de docent als de student. In de praktijk is de student sneller geholpen doordat het gesprek online kan plaatsvinden. Studenten hoeven niet te reizen en voeren het gesprek in de thuisomgeving in plaats van fysiek op school. De docent kan makkelijker feedback geven (dan bijvoorbeeld een mail sturen) en vragen sneller beantwoorden. Een student kan mede door online 1-op-1 gesprekken vertrouwen opbouwen in eigen kunnen doordat de docent actief aanwezig is, luistert en meedenkt.  Deze positieve relatie tussen student en docent en/of coach ondersteunt het leren.

Werkzaam element: Maatwerk

Bij Noorderpoort is de PLT-coach (persoonlijk leertraject) regelmatig via Microsoft Teams in contact met studenten om maatwerk op te zetten, te monitoren en te evalueren. Studenten krijgen een PLT als ze door lichamelijke klachten/ziektes en/of psychische problematiek niet in staat zijn het reguliere rooster te volgen. De PLT-coach merkt dat studenten door online 1-op-1 contact zich weer even gehoord en gezien voelen.  PLT-studenten hebben baat bij online gesprekken omdat dit hen vaak verlichting biedt. Door een online gesprek kan een student weer verder leren en werken aan opdrachten en wordt er minder stress ervaren. Het doel van de online 1-op-1 begeleiding is dan ook om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de student zelf en de voortgang van het leerproces bij de student te monitoren en te bewaken. De insteek is om tijdelijk of voor een iets langere periode (wanneer nodig) maatwerk te bieden waardoor de draaglast van de student kleiner en de draagkracht groter wordt.

Meer aanpakken & tips:

MET CASUS

Studiecentrum

In een studiecentrum kunnen studenten terecht voor huiswerkbegeleiding, maar ook voor ondersteuning bij diverse problematiek. Ondersteuning vanuit het studiecentrum kan ingezet worden als preventief middel om persoonlijke problematiek te signaleren, maar is ook bedoeld als een plek voor studenten waar ze zich thuis en veilig voelen en kunnen leren. Studenten kunnen zichzelf aanmelden om deel te nemen of nemen deel op advies van de studieloopbaanbegeleider. Er is vaste begeleiding die persoonlijk contact heeft met de student. Door de intensieve begeleiding en contact met studenten in het studiecentrum kunnen begeleiders problemen vroeg signaleren

MBO

Informele gesprekken

Docenten hebben korte informele gesprekken op de gang of na de les. Dit zorgt naast verbondenheid er ook voor dat de student zich veilig voelt om de docent te benaderen op het moment dat de student hulp nodig heeft.

HBO, MBO, WO

Vroegtijdig contact bij verzuim

Docenten nemen vroegtijdig contact op met een student bij verzuim. Hierdoor blijft de student verboden en kan een docent eerder ingrijpen bij problemen en erger voorkomen.

HBO, MBO, WO

Vaste begeleiding

Het faciliteren van vaste begeleiding door één docent die het hele eerste jaar, maar het liefst ook de vervolgjaren, betrokken is bij het onderwijs van een student helpt studenten bij het ervaren van binding met de opleiding.

HBO, MBO, WO

De docent is beschikbaar, vindbaar en zichtbaar

Organiseer dat docenten makkelijk te bereiken zijn voor studenten met vragen door ervoor te zorgen dat docenten zichtbaar en vindbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door door de gangen te lopen, een vaste en vindbare werkplek te hebben en deuren open te hebben staan.

HBO, MBO, WO

Beperken werkdruk docent

Het creëren van tijd en ruimte zodat docenten persoonlijke aandacht aan studenten kunnen geven. Hierbij kan gedacht worden aan het invoeren van een lesvrije week en het toewijzen van extra uren voor begeleiding. Sommige taken, zoals het wegwijs maken op de instelling en de opleiding, kunnen worden overgenomen door ouderejaars studenten.

HBO, MBO, WO

New Fit (persoonlijk leertraject)

Studenten die niet volledig naar school kunnen door persoonlijke omstandigheden worden begeleid in een maatwerktraject en kunnen zo hun studie blijven volgen. Middels een aangepast, deels online rooster zetten studenten stappen om weer terug keren naar het regulier systeem.

MBO

Spotklas

De Spotklas is een klas voor studenten die extra aandacht nodig hebben. Studenten met vergelijkbare problematiek worden bij elkaar in de klas geplaatst in kleine groepen. Er is begeleiding door twee studieloopbaanbegeleiders die speciaal aandacht besteden aan de relatie tussen studenten en de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.

MBO