Deze aanpak valt onder werkzame element(en):

Escaperoom

Studenten proberen in kleine groepjes te ontsnappen uit een escaperoom. Daarna gaan ze met elkaar in gesprek over hun samenwerking en de verhoudingen in de groep tijdens de escaperoom. Gedurende het jaar gaan de studenten aan de slag met de ontwikkelpunten die uit dit gesprek naar voren komen.

Casus

Escaperoom

Meer binding en betere sociale vaardigheden door de Serious Experience Escaperoom

Alle voltijdstudenten van jaar 1 en 2 van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en Recht aan de Hanzehogeschool hebben meegedaan aan de Serious Experience. De studenten ontsnappen gezamenlijk uit een escaperoom en krijgen zo in een dagdeel inzicht in de groepsverhoudingen en ontdekken in een veilige (spel)omgeving wat hun sterke en ontwikkelpunten zijn op het gebied van samenwerking. Het idee voor de escaperoom kwam van de studenten zelf. Zij hadden het idee dat  een escaperoom nuttig en leerzaam zou zijn. Ze waren erg enthousiast over de ervaring. De sfeer was goed en studenten wilden niet stoppen met spelen en wilden zichzelf steeds blijven verbeteren in de spellen. Studenten die de escaperoom hebben doorlopen worden gevraagd om mee te denken over mogelijke verbeteringen voor het volgende studiejaar.

‘We hebben als studenten feedback gegeven op het lesprogramma en aangegeven dat een escaperoom een uitdagende leeromgeving zou zijn. Fijn dat er naar onze behoefte is geluisterd en dat deze leerervaring nu onderdeel is van het lesprogramma.’

Werkzaam element: Verbindende en activerende didactiek

Een gang in het schoolgebouw was volledig ingericht als escaperoom. Gedurende een dagdeel konden twee klassen deelnemen. Het was voor de studenten een verrassing wat ze gingen doen.

In groepjes van 4 moesten de studenten via de portier/bewaker ontsnappen uit de gang. Dit kon wanneer de studenten de juiste attributen hadden verzameld (petje/hesje/pas) en de juiste middelen (papieren) bij zich hadden. Door het oplossen van puzzels wisten studenten wat ze nodig hadden. Er waren niet genoeg attributen voor iedereen, waardoor de studenten moesten samenwerken en gezamenlijk creatieve oplossingen moesten bedenken. Met deze escaperoom bleek als snel wie dit al goed kan en voor welke student dit nog een uitdaging is. Gedurende het opleidingsjaar wordt vervolgens in coachgroepen gereflecteerd op de gezamenlijke ervaringen van de escaperoom. Naast het ervaren van sociale binding wordt inzichtelijk gemaakt waar studenten nog aan kunnen werken.

Meer aanpakken & tips:

Break-out rooms

Om online onderwijs interactiever vorm te geven en studenten meer te betrekken bij het onderwijs, worden studenten tijdens online lessen in break out rooms geplaatst, zodat ze in kleine groepjes aan de slag kunnen met de stof.

HBO, MBO

Kleine groepen

De grote klas wordt opgedeeld in kleinere groepen. Studenten leren hun groepsgenoten kennen, moeten zelf de kar trekken en worden verantwoordelijk gemaakt voor het leerproces. Studenten en docenten durven zich kwetsbaarder op te stellen.

HBO, MBO, WO

Community of Learners

Studenten volgen het onderwijs van het eerste jaar met een vaste groep medestudenten. Zo wordt een community of learners gevormd. Studenten zien elkaar veel, waardoor er een hechte band kan ontstaan.

HBO

Aandacht voor het groepsproces

Studieloopbaanbegeleiders staan stil bij het groepsproces in de klas; Zo leren studenten te communiceren met elkaar, elkaar te tolereren en te respecteren.

MBO

Faciliteiten voor hybride onderwijs

Het organiseren van goede technische faciliteiten, zoals goede microfoons en camera’s, maken het makkelijker om studenten die online aanwezig zijn actief te betrekken bij hybride onderwijs.

MBO

Energizers & sportlessen

Energizers en sportlessen halen studenten uit hun comfortzone en creëren een informelere sfeer in (fysiek en online) onderwijs, waardoor studenten sneller en makkelijker contact maken met elkaar.

MBO