Studiecentrum

In een studiecentrum kunnen studenten terecht voor huiswerkbegeleiding, maar ook voor ondersteuning bij diverse problematiek. Ondersteuning vanuit het studiecentrum kan ingezet worden als preventief middel om persoonlijke problematiek te signaleren, maar is ook bedoeld als een plek voor studenten waar ze zich thuis en veilig voelen en kunnen leren. Studenten kunnen zichzelf aanmelden om deel te nemen of nemen deel op advies van de studieloopbaanbegeleider. Er is vaste begeleiding die persoonlijk contact heeft met de student. Door de intensieve begeleiding en contact met studenten in het studiecentrum kunnen begeleiders problemen vroeg signaleren

Casus

Studiecentrum

Een plek voor jezelf: Studiecentrum

Het studiecentrum binnen het Noorderpoort (MBO) is een veelzijdige plek binnen de school waar diverse vormen van begeleiding geboden wordt. Het is ook een laagdrempelige plek om met verschillende hulpvragen te komen.

‘Zo fijn dat je in het studiecentrum op school aan de slag kan met opdrachten. Thuis lukt dat niet altijd‘. Student Hans kent inmiddels ook andere studenten die op hetzelfde tijdstip aan het werk zijn. ’Voor allerlei vragen kun je terecht bij de begeleider waar je regelmatig een praatje mee maakt‘.

Werkzaam element: Campus als thuisbasis

Studenten zijn welkom om in alle rust te werken

In het studiecentrum is iedere student welkom om in alle rust te werken  aan zijn/haar huiswerk, zowel na of voor de lessen als in tussenuren. Studenten vinden het fijn om in groepjes samen te werken. In de praktijk leggen studenten die vaak komen onderling ook contact. Ook zijn er studenten die moeite hebben met geconcentreerd werken in de klas. Omdat er vaak een stilteruimte is in het studiecentrum, lukt dit hier wel.

Werkzaam element: Studieondersteuning

Hulp bij studeren

Er is een studiecentrumbegeleider (docent en/of maatschappelijk werker) aanwezig die in gesprek gaat met de student en kan helpen bij: 

  • Wegwerken van studieachterstanden
  • Vakgerichte ondersteuning (Taal- en rekenondersteuning)
  • Verslaglegging, opdrachten en examenvoorbereiding
  • Plannen en organiseren 
  • Bevorderen van motivatie en concentratie 
    • Bieden van een rustige werkplek waar je zelfstandig kan werken en in contact bent met andere studenten 
    • Computervaardigheden & ICT vragen 

Werkzaam element: Signaleringsfunctie

Hulpvragen stellen

In het studiecentrum kunnen de studenten op eigen initiatief of via de studentenloopbaanbegeleider terecht met verschillende lichte hulpvragen. Denk hierbij aan vragen over onderwerpen zoals huisvesting, financiën, stage, werk, sollicitaties, studiekeuze en motivatie. De student hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kan dus zo binnenlopen. Op het moment dat de hulpvraag te complex is en meer deskundigheid nodig is, verwijst de studiecentrum-begeleider de student door naar het begeleidingsadviesteam. Het is van belang dat alle medewerkers binnen de school, inclusief de receptie, op de hoogte zijn van het studiecentrum, zodat de student hierheen verwezen kan worden.  

Werkzaam element: Persoonlijke aandacht

Contact maken met alle studenten

De begeleiding van het studiecentrum heeft aandacht voor alle studenten en creëert een positieve sfeer door contact te maken met alle studenten. Op sommige locaties wordt er ook gezorgd voor koffie/thee en wat lekkers.

Meer aanpakken & tips:

MET CASUS

Studieloket

Bij het studieloket helpt een team van studentassistenten hun medestudenten met vragen over praktische zaken (zoals inschrijvingen en digitale systemen), bijlessen en workshops. Studenten kunnen zonder afspraak op een aantal vaste momenten in de week binnenlopen om hun vraag te stellen. Ook hebben studenten toegang tot een digitale leeromgeving waar allerlei schrijftips, formats en praktische informatie staan.

HBO

MET CASUS

1-op-1 begeleiding online

Gebruik maken van online 1-op-1 begeleiding als het voor een student haalbaarder of prettiger is dan een face-to-face gesprek op school. Hierdoor houdt een student contact met de instelling, ook bij fysieke afwezigheid. Daarnaast kan het stressverlagend zijn voor zowel student als docent. Er is bijvoorbeeld geen reistijd of er hoeft geen lange, ingewikkelde mail geformuleerd te worden.

HBO, MBO

Study buddy’s

Study buddy’s zijn studentengroepen voor scriptiebegeleiding die speciaal ingericht zijn voor studenten die enkel nog hun scriptie hoeven te schrijven. Aan het begin van de week komen ze bij elkaar om hun planning te bespreken. Zo houden ze elkaar verantwoordelijk voor hun voortgang in het schrijven van hun scriptie.

WO

Student Lab

In het Student Lab kunnen studenten terecht voor extra workshops en extra inloopuren gericht op specifieke vakken. Studenten kunnen er vragen stellen en kennis met elkaar delen. Studenten kunnen zich hiervoor online aanmelden.

WO

Schrijfcoach

In het traject Schrijfcoaching worden studenten geschoold als schrijfcoach om hun medestudenten te kunnen ondersteunen op het gebied van academische vaardigheden.

WO

Klassenvertegenwoordiger

De klassenvertegenwoordiger merkt op wanneer dingen niet goed lopen in de klas en geeft dit door aan docenten. De klassenvertegenwoordiger neemt de drempel weg om problemen direct te melden bij docenten.

MBO

Startmonitor

De Startmonitor is een vragenlijst die inzicht geeft in hoe het met de student op de opleiding gaat. De vragenlijst wordt rond het tweede blok in het eerste jaar ingevuld. Vragen gaan onder andere over of de student op de juiste plek zit, of de studie/het studeren voldoet aan de verwachtingen, en andere vragen over binding en welzijn. Studenten krijgen een individueel rapport met advies op maat dat het startpunt kan zijn voor een vervolggesprek met de mentor of studieloopbaanbegeleider.

HBO

Welzijn bespreekbaar maken

Docenten gaan tijdens bijeenkomsten in het kader van mentoraat of Community of Learners in gesprek over welzijnszaken. Hierdoor ervaren studenten dat ze niet de enige zijn met bepaalde problemen en zullen ze makkelijker op een docent afstappen om problemen te bespreken.

HBO

Informele gesprekken

Docenten hebben korte informele gesprekken op de gang of na de les. Dit zorgt naast verbondenheid er ook voor dat de student zich veilig voelt om de docent te benaderen op het moment dat de student hulp nodig heeft.

HBO, MBO, WO

Vroegtijdig contact bij verzuim

Docenten nemen vroegtijdig contact op met een student bij verzuim. Hierdoor blijft de student verboden en kan een docent eerder ingrijpen bij problemen en erger voorkomen.

HBO, MBO, WO

Vaste begeleiding

Het faciliteren van vaste begeleiding door één docent die het hele eerste jaar, maar het liefst ook de vervolgjaren, betrokken is bij het onderwijs van een student helpt studenten bij het ervaren van binding met de opleiding.

HBO, MBO, WO

De docent is beschikbaar, vindbaar en zichtbaar

Organiseer dat docenten makkelijk te bereiken zijn voor studenten met vragen door ervoor te zorgen dat docenten zichtbaar en vindbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door door de gangen te lopen, een vaste en vindbare werkplek te hebben en deuren open te hebben staan.

HBO, MBO, WO

Beperken werkdruk docent

Het creëren van tijd en ruimte zodat docenten persoonlijke aandacht aan studenten kunnen geven. Hierbij kan gedacht worden aan het invoeren van een lesvrije week en het toewijzen van extra uren voor begeleiding. Sommige taken, zoals het wegwijs maken op de instelling en de opleiding, kunnen worden overgenomen door ouderejaars studenten.

HBO, MBO, WO

Student buddy’s

Het koppelen van studenten om samen te sporten verlaagt de drempel om te gaan sporten en studenten ontmoeten nieuwe mensen. Studenten worden via een QR-code gekoppeld aan een andere student met dezelfde beschikbaarheid.

WO

Aandacht voor inrichting & huisvesting

De inrichting van een instelling en huisvesting van een opleiding is dusdanig dat studenten er graag naartoe komen en willen blijven hangen. Het creëren van een dergelijke thuisbasis kan door middel van het inrichten van ontmoetingsplaatsen, zoals een studentencafé of studiecentrum.

HBO, MBO, WO

Studentencafé

Een plek op de campus waar studenten tussen de lessen kunnen samenkomen voor sociaal en studiegerelateerd contact

WO

Fysiek onderwijs

Opleidingen bieden fysiek onderwijs aan in plaats van online onderwijs, zodat studenten elkaar ontmoeten en op de instelling komen.

HBO, MBO, WO

Training en workshops welzijnsvaardigheden

Instellingsbrede, online en face-to-face trainingen en workshops die studenten ondersteunen/handvatten bieden op het gebied van welzijn.

HBO, MBO, WO