Wellbeing Week

Tijdens deze week of dag worden er allerlei workshops en activiteiten georganiseerd rondom het thema welzijn, zoals meditatie en sporten, maar ook sociale activiteiten zoals schaatsen en creatieve activiteiten.

Casus

Wellbeing Week

Al 4 jaar een succes: wellbeing-week

Universiteit Leiden organiseert ieder jaar de wellbeing-week: een week vol gratis activiteiten om te ontspannen, jezelf te ontwikkelen en medestudenten te ontmoeten. De week is niet alleen bedoeld voor (inter)nationale studenten die studeren aan de Universiteit Leiden, maar ook voor de inwoners van Leiden. Het doel van de wellbeing-week is aandacht besteden aan en (het bespreken van) het welzijn van studenten en verbinding maken met medestudenten door te ontmoeten en ontspannen. De activiteiten in die week worden niet alleen door Universiteit Leiden zelf georganiseerd. Ook studenten van studie- en studentenverenigingen organiseren activiteiten in het programma omdat zij de interesses van studenten goed kennen en dichterbij de studentenpopulatie staan. Daarnaast hebben diverse hulpverlenende organisaties een aandeel in het programma. Een overzicht van het programma van de laatste editie van de wellbeing-week is online te vinden via https://www.student.universiteitleiden.nl/agenda/2023/11/student-well-being-week-2023?cf=universiteit&cd=gast.

Studente Sofie heeft deelgenomen aan de student wellbeing-week: ‘Ik vond het vooral leuk omdat ik andere studenten kon ontmoeten en met hen kon praten. Er waren zoveel leuke activiteiten tijdens deze week. Eén van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is dat veel studenten vergelijkbare problemen ervaren. Het voelde goed om te ontdekken dat ik niet de enige ben en dat we tegen dezelfde dingen aanlopen’.

Werkzaam element: Sociale activiteiten

Er zijn veel ontspannende activiteiten waarbij studenten elkaar kunnen ontmoeten, zoals een natuurwandeling, een sportles of een workshop duurzaam kaarsen maken. Hier ontmoeten studenten medestudenten met soortgelijke interesses. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd en er is altijd iemand van het student-wellbeingteam aanwezig om de activiteit te begeleiden.

Werkzaam element: Welzijnsvaardigheden

Studenten worden tijdens de workshops gestimuleerd om bezig te zijn met hun mentale welzijn. De studenten ontwikkelen via inhoudelijke workshops, zoals workshops over prestatiedruk en balans, vaardigheden om hun mentale welzijn te verbeteren. Er wordt daarbij voldoende ruimte geboden om over het eigen welzijn te praten. Bij elke activiteit wordt informatie over de welzijnssupportdiensten van de universiteit gedeeld.

Werkzaam element: Communicatie welzijnsaanbod

De Universiteit Leiden besteedt veel aandacht aan de communicatie over de wellbeing-week, zodat zoveel mogelijk studenten bekend zijn met de week en kunnen deelnemen. Elke student ontvangt via de mail een uitnodiging voor deelname aan de wellbeing-week. Studentenorganisaties en studieadviseurs maken promotie in de faculteitsgebouwen en docenten delen de informatie in de online leeromgeving. In samenwerking met andere Leidse onderwijsinstellingen organiseert de Gemeente Leiden daarnaast nog een abri-campagne ter promotie van alle wellbeing-weken.

Meer aanpakken & tips:

MET CASUS

Studieloket

Bij het studieloket helpt een team van studentassistenten hun medestudenten met vragen over praktische zaken (zoals inschrijvingen en digitale systemen), bijlessen en workshops. Studenten kunnen zonder afspraak op een aantal vaste momenten in de week binnenlopen om hun vraag te stellen. Ook hebben studenten toegang tot een digitale leeromgeving waar allerlei schrijftips, formats en praktische informatie staan.

HBO

MET CASUS

Wellbeing-officer

De wellbeing-officer zorgt ervoor dat er structureel meer aandacht wordt gegeven aan welzijn. Ze verzorgen veel activiteiten rondom welzijn, zoals de wellbeing week (zie aanpak 10) en regelen faciliteiten, zoals het mindfulnest (zie aanpak 27). Elke faculteit heeft een eigen wellbeing-officer, maar er wordt ook veel faculteitsoverstijgend gewerkt.

WO

NEXT

NEXT is een online platform waar alle workshops en activiteiten gericht op persoonlijke groei en mentaal welzijn voor studenten op worden geplaatst. Via NEXT kunnen studenten zich hiervoor inschrijven.

MBO

POPcorners

Bij de POPcorners worden allerlei sociale activiteiten en workshops georganiseerd, zoals thema-eetavonden, creatieve clubjes (schilderen, haken, etc.) en een Daily Dutch programma (om Nederlands te leren). Studenten kunnen zelf kiezen waarbij ze willen aansluiten.

WO

Act of Kindness muur

Dit is een muur met kaartjes voor vraag en aanbod, zoals je dit ook in een supermarkt ziet. Op deze kaartjes vragen studenten bijvoorbeeld om een kopje thee te drinken, bieden aan om Chinees te leren, pianoles te geven, of wisselen plantenstekjes uit. Door de muur wordt de studentengemeenschap zichtbaar en kunnen studenten hun netwerk uitbreiden.

WO

Walk and talk

Tijdens de walk and talk worden studenten elke maand aan elkaar gekoppeld om een wandeling te maken. Ze krijgen grappige vragen en gespreksstarters mee. Dit is met name succesvol voor internationale studenten die vaak geen sociaal netwerk hebben als ze in Nederland aankomen.

WO

Failing forward

Studenten delen met elkaar een verhaal over een moment waarop ze gefaald hebben, maar er toch iets van hebben geleerd of het toch iets heeft opgeleverd.

WO

Student buddy’s

Het koppelen van studenten om samen te sporten verlaagt de drempel om te gaan sporten en studenten ontmoeten nieuwe mensen. Studenten worden via een QR-code gekoppeld aan een andere student met dezelfde beschikbaarheid.

WO

Introductieactiviteiten

Aan het begin van de studie worden activiteiten georganiseerd waarbij studenten wegwijs gemaakt worden binnen de instelling en opleiding. Daarnaast is er veel ruimte voor teambuilding en sociale activiteiten. Ook kunnen er meeloop- en open dagen georganiseerd worden na inschrijving zodat sociale integratie en binding kan plaatsvinden vóórdat de studie begint.

HBO, MBO, WO

Training en workshops welzijnsvaardigheden

Instellingsbrede, online en face-to-face trainingen en workshops die studenten ondersteunen/handvatten bieden op het gebied van welzijn.

HBO, MBO, WO

Tentoonstelling prestatiedruk

Er is een tentoonstelling over prestatiedruk en stress georganiseerd met kunstwerken van studenten en medewerkers. De tentoonstelling werd op meerdere locaties vertoond en zorgde ervoor dat studenten zich er bewust van werden dat ze niet de enige zijn die worstelen met bepaalde thema’s.

WO

Mindfulnest

Het Mindfulnest is een houten geluidsdichte cocon waarin studenten in stilte of met een rustgevend geluiden kunnen mediteren.

WO

Gebruik diverse communicatiekanalen

Communiceer het welzijnsaanbod via een grote diversiteit aan communicatiekanalen om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Denk hierbij vooral ook aan kanalen die veel door studenten gebruikt worden, zoals Instagram.

WO

Betrek studieverenigingen bij de organisatie van activiteiten

Betrek studieverenigingen bij het organiseren van activiteiten voor alle studenten (ook niet-leden). Studieverenigingen hebben vaak beter zicht op wat er speelt bij studenten en waar behoefte aan is.
Studenten kunnen zelf beter inspelen op wat er leeft bij de studenten. Daarnaast kunnen studieverenigingen vaak ook makkelijker de doelgroep bereiken.

WO

Gastlessen

Studentpsychologen geven gastlessen om studenten op de hoogte te stellen over het welzijnsaanbod op de onderwijsinstelling.

HBO

Toegankelijk welzijnsaanbod

Zorg dat het welzijnsaanbod vindbaar en toegankelijk is voor nieuwe (internationale) studenten, zodat studenten weten welke ondersteuning ze kunnen krijgen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een online platform worden ingericht (zie bijvoorbeeld aanpak Next).

MBO, WO

Studentmentoren/buddy’s/peercoaches

De studentmentor is een ouderejaars student die een kleine groep eerstejaars studenten begeleidt (vaak vooral in de eerste maanden van de studie), de studenten wegwijs maakt binnen de opleiding en sociale activiteiten met hen doet.

WO