Studentenwelzijn-binding (4)

Werkzaam element | Welzijn

Aanpassingen roostering

Houd rekening met studentenwelzijn bij het maken van roosters.

Onhandig geplande roosters werken stressverhogend

Meerdere studenten geven aan dat de roostering van lessen, tentamens en deadlines kan leiden tot stress, zoals bijvoorbeeld door het plannen van tentamens of deadlines in of direct na het weekend of een feestdag. Verder is een niet-aaneengesloten rooster vervelend voor studenten die een langere reistijd hebben. Het is dan fijner als de lessen direct na elkaar worden gepland:

“En dan ook in een dag waarbij je meerdere uren hebt, want ik ken wel mensen die dan zeggen van ja, voor één uur ga ik niet heen, wat ik volkomen begrijp, want ik ben ook anderhalf uur aan het heen reizen en anderhalf uur aan het terugreizen terwijl ik soms minder lang op school zit. Dat vind ik best een belemmering. Dan denk: ik heb liever een hele volle dag, dat ik de hele dag op school zit en dan een dag vrij, dan dat ik allemaal halve dagjes ga.”

Student Hanzehogeschool

Online en fysieke lessen moeten niet na elkaar gepland worden

Anderzijds geven studenten aan dat online lessen stressverhogend zijn als fysieke en online lessen door elkaar heen gepland worden. Studenten met reistijd kunnen dan niet naar de fysieke les komen of hebben moeite met het vinden van een plek op de instelling om hun online les te kunnen volgen.

Studenten hebben liever allemaal tegelijk tentamenweek

Verder geven studenten ook aan dat het helpt als alle studenten tegelijkertijd een tentamenweek hebben. Hierdoor heeft iedereen het tegelijkertijd druk en is er geen afleiding van feestjes en sociale activiteiten die gemist moeten worden.

Onderwijsprofessionals herkennen de roosterproblematiek

Onderwijsprofessionals erkennen inderdaad dat er soms te weinig rekening wordt gehouden met (het welzijn van) de student als het om het rooster gaat. Zo zouden roosteraars meer rekening kunnen houden met de eventuele reistijd van studenten. Verder is het belangrijk om in de roostering van deadlines het weekend en/of de vrije tijd van de student te respecteren door bijvoorbeeld geen deadlines te plannen in het weekend.

Roosterproblematiek is niet (alleen) het probleem van de student

Momenteel wordt de logistieke en planningsstress van studenten vaak gezien als het probleem van de student zelf terwijl de instelling hier stress zou kunnen wegnemen door aanpassingen te maken in de roostering.

Roosters kunnen binding bevorderen en verminderen

Keuzes die gemaakt worden in de roostering kunnen ook effect hebben op het ervaren van binding van studenten. Eén student noemt dat de lesvrije week in januari heeft gezorgd voor minder binding met medestudenten omdat iedereen weg was en de student zich eenzaam voelde doordat ze alleen achterbleef zonder huisgenoten. Anderzijds noemt een andere student dat het aanwezig zijn bij niet-verplichte lessen zorgt voor het ervaren van meer verbondenheid: wij zijn hier, omdat we hier willen (en niet moeten) zijn.

De wetenschappelijke literatuur over Aanpassingen roostering

Er zijn indicaties dat aanpassing van de roostering het welzijn van studenten kan verhogen, mits het doel van de aanpassingen helder is en goed geïmplementeerd (Deunk & Korpershoek, 2021).

Aanbevelingen

  • Zorg dat verwachtingen over doel en inhoud van de aanpassingen in de roostering helder zijn.
  • Evalueer of de aanpassingen in de roostering inderdaad het welzijn bevorderen en niet leiden tot extra werkdruk of piekbelasting voor studenten en staf op andere momenten.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Aanpassingen roostering

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

Oog voor welzijn in rooster

In de roosters wordt rekening gehouden met het welzijn van studenten door bijvoorbeeld oog te hebben reistijd, verschillende tijdzones of het clusteren van bijeenkomsten op een specifieke dag.

HBO, MBO, WO

Oog voor welzijn bij deadlines

Stress bij studenten kan gereduceerd worden door geen deadlines te stellen direct na vrije dagen, vakanties of tentamenweken of het voorkomen van veel deadlines op hetzelfde moment.

MBO, WO

Bufferweek

Aan het eind van elke periode van tien weken worden een week lang alle lessen uitgeroosterd. Dit geeft de studieloopbaanbegeleider ruimte om onder andere gesprekken te voeren met studenten en de persoonlijke aandacht te geven die nodig is.

MBO