Studentenwelzijn-aanpak (14)

Werkzaam element | Welzijn

Communicatie welzijnsaanbod

Zorg ervoor dat het welzijnsaanbod goed gecommuniceerd wordt en toegankelijk is voor alle studenten.

Welzijnsaanbod is vaak onbekend bij studenten

Opvallend is dat studenten van alle instellingen vaak niet op de hoogte zijn van het “welzijnsaanbod”. Ze vinden dat welzijnsondersteuningsmogelijkheden niet duidelijk gecommuniceerd worden. Veel studenten weten niet bij wie ze terecht kunnen met problemen of voelen zich niet aangesproken (iedereen heeft het toch moeilijk) als er over hulp en het welzijnsaanbod wordt gecommuniceerd.

“…misschien hoe dat toegankelijker zou kunnen worden of, weet je, meer bewustwording, want ik kwam er pas in januari van dit jaar achter. Dus de eerste vier maanden waren echt een zoektocht om uit te vinden hoe dit land werkt, met de regels en voorschriften, en ook de algemene structuur, ja. Het was gewoon cultureel heel anders. Dus ik denk dat al die informatie misschien makkelijker toegankelijk had kunnen zijn, of dat de faculteit ons bewust had kunnen maken van het bestaan van deze bronnen.”

Internationale student Universiteit Leiden

Maak de communicatie toegankelijker en persoonlijker

Studenten vinden dat deze mogelijkheden vaker en beter moeten worden gecommuniceerd via de kanalen die ook door studenten gebruikt worden (zoals sociale media). Ook suggereren de studenten dat meer studenten bereikt zouden kunnen worden als de activiteiten gepromoot zouden worden door mensen met een voorbeeldfunctie of door de studievereniging. De studenten die wel gebruik hebben gemaakt van het welzijnsondersteuningsaanbod hebben dit vaak gedaan na aansporing vanuit het persoonlijke netwerk (bijvoorbeeld een docent die je vraagt deel te nemen aan een workshop die deze docent organiseert).

De wetenschappelijke literatuur over Communicatie welzijnsaanbod

Communicatie over het welzijnsaanbod voor studenten moet toegankelijk en vindbaar zijn, zodat de kans wordt vergroot dat studenten ook daadwerkelijk van deze middelen gebruik maken (Vosbergen & Wiersema, 2023).

Aanbevelingen

  • Vergroot de zichtbaarheid van het aanbod door het aanbod dichter bij de student te organiseren en aanbod digitaal op 1 plek samen te brengen.
  • Overweeg om communicatieprofessionals met kennis van de doelgroep of studenten zelf te betrekken bij het kiezen en evalueren van communicatiekanalen voor bekendmaking van het welzijnsaanbod.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Communicatie welzijnsaanbod

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

MET CASUS

Wellbeing Week

Tijdens deze week of dag worden er allerlei workshops en activiteiten georganiseerd rondom het thema welzijn, zoals meditatie en sporten, maar ook sociale activiteiten zoals schaatsen en creatieve activiteiten.

WO

MET CASUS

Studieloket

Bij het studieloket helpt een team van studentassistenten hun medestudenten met vragen over praktische zaken (zoals inschrijvingen en digitale systemen), bijlessen en workshops. Studenten kunnen zonder afspraak op een aantal vaste momenten in de week binnenlopen om hun vraag te stellen. Ook hebben studenten toegang tot een digitale leeromgeving waar allerlei schrijftips, formats en praktische informatie staan.

HBO

MET CASUS

Wellbeing-officer

De wellbeing-officer zorgt ervoor dat er structureel meer aandacht wordt gegeven aan welzijn. Ze verzorgen veel activiteiten rondom welzijn, zoals de wellbeing week (zie aanpak 10) en regelen faciliteiten, zoals het mindfulnest (zie aanpak 27). Elke faculteit heeft een eigen wellbeing-officer, maar er wordt ook veel faculteitsoverstijgend gewerkt.

WO

NEXT

NEXT is een online platform waar alle workshops en activiteiten gericht op persoonlijke groei en mentaal welzijn voor studenten op worden geplaatst. Via NEXT kunnen studenten zich hiervoor inschrijven.

MBO

Gebruik diverse communicatiekanalen

Communiceer het welzijnsaanbod via een grote diversiteit aan communicatiekanalen om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Denk hierbij vooral ook aan kanalen die veel door studenten gebruikt worden, zoals Instagram.

WO

Betrek studieverenigingen bij de organisatie van activiteiten

Betrek studieverenigingen bij het organiseren van activiteiten voor alle studenten (ook niet-leden). Studieverenigingen hebben vaak beter zicht op wat er speelt bij studenten en waar behoefte aan is.
Studenten kunnen zelf beter inspelen op wat er leeft bij de studenten. Daarnaast kunnen studieverenigingen vaak ook makkelijker de doelgroep bereiken.

WO

Gastlessen

Studentpsychologen geven gastlessen om studenten op de hoogte te stellen over het welzijnsaanbod op de onderwijsinstelling.

HBO

Toegankelijk welzijnsaanbod

Zorg dat het welzijnsaanbod vindbaar en toegankelijk is voor nieuwe (internationale) studenten, zodat studenten weten welke ondersteuning ze kunnen krijgen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een online platform worden ingericht (zie bijvoorbeeld aanpak Next).

MBO, WO