Studentenwelzijn-binding (2)

Werkzaam element | Welzijn

Docentprofessionalisering

Organiseer welzijnstrainingen voor het herkennen van en omgaan met welzijnsproblematiek.

Docenten willen zich graag professionaliseren op studentenwelzijn

Bij alle drie de instellingen wordt door ten minste één professional genoemd dat er trainingen aangeboden worden voor docenten met betrekking tot welzijn, zoals suïcide-preventietraining, een training reductie faalangst, en Mental Health First Aid Training. Deze docentprofessionalisering komt vaak voort uit een behoefte die wordt gesignaleerd door docenten.

De wetenschappelijke literatuur over Docentprofessionalisering

Het bevorderen van de deskundigheid van docenten en studentbegeleiders is belangrijk om een gunstig onderwijs- en ondersteuningsklimaat te creëren en problemen van studenten beter te kunnen herkennen en erkennen (Heim & Heim, 2021; Deunk & Korpershoek, 2021).

Aanbevelingen

  • Onderken het belang van klinische expertise bij welzijnsgerichte aanpakken. Ga na in hoeverre extra monitoring van studenten nodig is; betrek studieadviseurs/decanen en maak een plan voor eventuele doorverwijzing.
  • Overweeg een achterwacht met klinische expertise in te zetten.
  • Verwijs studenten met psychosociale problematiek door naar eerstelijnshulp.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Docentprofessionalisering

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

Welzijnstrainingen voor docenten

Docenten kunnen trainingen volgen op het gebied van welzijn, zoals suïcide preventie training, een training reductie faalangst, en Mental Health First Aid Training. Hierdoor kunnen zij studenten met dergelijke problematiek beter begeleiden.

HBO, MBO, WO