Studentenwelzijn-binding (6)

Werkzaam element | Welzijn

Informatievoorziening curriculum

Zorg voor eenduidige en heldere verwachtingen van alle docenten.

Duidelijke, eenduidige en tijdige verwachtingen verminderen stress bij studenten

Studenten geven aan dat slechte communicatie vanuit de opleiding vaak tot stress leidt. Deze stress kan een negatief effect hebben op het studentenwelzijn. Het is belangrijk dat er duidelijke en eenduidige verwachtingen zijn die door alle docenten gedragen worden. Ook vinden studenten het belangrijk dat deze verwachtingen op tijd worden gecommuniceerd.

Studenten hebben behoefte aan een intuïtieve digitale leeromgeving

Daarbij is het essentieel dat de verwachtingen vindbaar en to-the-point beschreven worden in de digitale leeromgeving of de studiehandleiding. Het zou daarbij helpen als een digitale leeromgeving, zoals Blackboard, bij elk vak hetzelfde ingericht wordt, zodat de leeromgeving meer intuïtief werkt en informatie beter vindbaar is.

De wetenschappelijke literatuur over Informatievoorziening curriculum

Een goede informatievoorziening rondom het curriculum is belangrijk opdat studenten geen onnodige stress ervaren over eventuele onduidelijkheden in de doelstellingen, leeromgeving en leermiddelen van het onderwijs en over de roostering en de toetsing (Deunk & Korpershoek, 2021; Dopmeijer et al., 2023).

Aanbevelingen

  • Zorg voor een goede informatievoorziening over het curriculum, de roosters en de toetsing, zodat studenten de informatie over het onderwijs en wat daarin van hen wordt verwacht, makkelijk kunnen vinden.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Informatievoorziening curriculum

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

Heldere verwachtingen communiceren

Opleidingen communiceren vanaf de start van de opleiding duidelijk de verwachtingen en vereisten voor het afronden van vakken/cursussun en de opleiding als geheel. Dit voorkomt dat studenten niet voor verrassingen komen te staan.

HBO, MBO

Uniforme digitale leeromgeving/studiehandleiding

Alle vakken binnen een opleiding gebruiken eenzelfde opbouw van de digitale leeromgeving/ studiehandleiding. Hierdoor zijn de verwachtingen en verplichtingen helder en vindbaar voor studenten en levert het geen stress op.

HBO