Studentenwelzijn-aanpak (4)

Werkzaam element | Welzijn

Peer support

Organiseer groepsbijeenkomsten voor studenten die vergelijkbare obstakels ervaren.

Ervaringen delen met gelijkgestemden werkt verbindend

Onderwijsprofessionals bij de Universiteit Leiden benoemen de waarde van peersupportgroepen. De universiteit heeft instellingsbreed een aantal peersupportgroepen opgezet voor studenten, met thema’s zoals ADHD, loopbaanoriëntatie, eenzaamheid of studeren na je dertigste. De studenten in deze groepen komen wekelijks bijeen om ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast hebben de peersupport groepen ook een functie om binding tussen de studenten te bevorderen. Een professional merkt op dat de behoefte aan de ADHD-groep is afgenomen sinds de studenten na de coronapandemie weer terug konden naar de campus.

De wetenschappelijke literatuur over Peer support

Er zijn indicaties dat peer support groepen het welzijn van de deelnemende studenten kunnen verhogen, bijvoorbeeld door hen te helpen beter om te gaan met aanpassingsproblemen (Yüksel & Bahadır-Yılmaz, 2019) of met situationele angst en stress (Tambağ, 2021).

Aanbevelingen

  • Creëer contexten waarin studenten duurzame en positieve contacten op kunnen bouwen met medestudenten en waarin ruimte is voor het bespreken van studiegerelateerde en persoonlijke onderwerpen.
  • Laat studenten met bestaande systematieken voor intervisie de leertijd effectief benutten.
  • Geef welzijnsonderwerpen niet alleen separaat, maar ook integraal aandacht in het curriculum.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Peer support

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

Peersupportgroepen

Instellingsbrede peersupportgroepen geven gelijkgestemde studenten de kans om ervaringen met elkaar te delen op thema’s zoals ADHD, loopbaanoriëntatie, eenzaamheid of studeren na je dertigste. De groepen bevorderen eveneens binding tussen studenten.

WO