Studentenwelzijn-aanpak (16)

Werkzaam element | Sociale binding

Peer-to-Peer begeleiding

Zet ouderejaars studenten in om kleine groepjes eerstejaars te begeleiden.

Om academische en sociale integratie van eerstejaars studenten te stimuleren, wordt in het hoger onderwijs peer-to-peer begeleiding ingezet. Zo maken verschillende opleidingen bij de Hanzehogeschool en Universiteit Leiden gebruik van studentmentoren / buddy’s / peercoaches waarbij een ouderejaarsstudent een kleine groep eerstejaarsstudenten begeleidt. De studentmentor maakt de studenten wegwijs binnen de opleiding en doet sociale activiteiten met hen.

Begeleiding van docenten is essentieel voor succes

Onderwijsprofessionals benoemen dat de effectiviteit van peer-to-peer begeleiding afhankelijk is van de betreffende mentor (hoe actief deze is in het zoeken van contact en het organiseren van sociale bijeenkomsten), de studenten (hoe gemotiveerd zijn ze om deel te nemen) en hoe goed de peer-to-peer begeleiding is georganiseerd en geïntegreerd (verplicht of vrijblijvend) in het curriculum. Vaak wordt de peer-to-peer begeleiding vooral als zinvol gezien in de eerste maanden in het eerste jaar (op het moment dat integratie plaatsvindt).

De wetenschappelijke literatuur over Peer-to-Peer begeleiding

Peer mentoringprogramma’s voor alle eerstejaarsstudenten, waarbij een meer ervaren student praktische en sociaal-emotionele steun biedt aan een minder ervaren student, kunnen bijdragen aan een gevoel van verbondenheid met de instelling en met de opleiding (Collings et al., 2014; Lombardo et al., 2017; Deunk & Korpershoek, 2021).

Aanbevelingen

  • Zorg dat de meer ervaren studenten die die peer-begeleider zijn, goed voorbereid worden op hun taak.
  • Zorg dat verwachtingen over doel en inhoud van de peer-to-peer-begeleiding voor zowel de ervaren als de minder ervaren student helder zijn.
  • Zorg dat peer-koppels kunnen wisselen indien nodig (een persoonlijke klik is belangrijk voor het slagen van de peer-to-peer-begeleiding).

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Peer-to-Peer begeleiding

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

MET CASUS

Studieloket

Bij het studieloket helpt een team van studentassistenten hun medestudenten met vragen over praktische zaken (zoals inschrijvingen en digitale systemen), bijlessen en workshops. Studenten kunnen zonder afspraak op een aantal vaste momenten in de week binnenlopen om hun vraag te stellen. Ook hebben studenten toegang tot een digitale leeromgeving waar allerlei schrijftips, formats en praktische informatie staan.

HBO

Studentmentoren/buddy’s/peercoaches

De studentmentor is een ouderejaars student die een kleine groep eerstejaars studenten begeleidt (vaak vooral in de eerste maanden van de studie), de studenten wegwijs maakt binnen de opleiding en sociale activiteiten met hen doet.

WO