Studentwelzijn-infographic-mensen_7

Werkzaam element | Welzijn

Signaleringsfunctie docent en staf

Signaleer welzijnsproblematiek eerder door persoonlijke aandacht.

Studenten moeten zich veilig en vertrouwd voelen bij hun docent

Door onderwijsprofessionals en studenten wordt vaak genoemd dat persoonlijke aandacht belangrijk is bij het signaleren van welzijnsproblematiek. Het is belangrijk te realiseren dat een student de docent pas benadert als deze zich veilig voelt, vertrouwd is met de docent en de docent interesse toont in de student als persoon (zie ook persoonlijke aandacht).

Maak welzijn bespreekbaar in de klas

Door de lijntjes tussen docent en student kort te houden, welzijn bespreekbaar te maken, goed naar studenten te luisteren en te helpen waar mogelijk, kunnen problemen vroeg gesignaleerd en aangepakt worden. Door welzijn ook bespreekbaar te maken in de les zullen studenten merken dat ze niet de enigen zijn die met bepaalde problemen rondlopen.

De wetenschappelijke literatuur over Signaleringsfunctie docent en staf

Preventie en vroegsignalering zijn belangrijk om (toekomstige) problemen in een vroegtijdig stadium te herkennen (Deunk & Korpershoek, 2021); daartoe is het belangrijk dat de staf de studenten kent en dat studenten elkaar kennen (Dopmeijer et al., 2018; 2021; Tinto, 2012). Verder draagt een positieve attitude tegenover het benoemen van problemen en het zoeken van hulp bij aan het daadwerkelijk zoeken van hulp (Dopmeijer et al., 2020).

Aanbevelingen

  • Onderken het belang van klinische expertise bij welzijnsgerichte aanpakken. Ga na in hoeverre extra monitoring van studenten nodig is; betrek studieadviseurs/decanen en maak een plan voor eventuele doorverwijzing.
  • Overweeg een achterwacht met klinische expertise in te zetten. Verwijs studenten met psychosociale problematiek door naar eerstelijnshulp.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Signaleringsfunctie docent en staf

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

MET CASUS

Studiecentrum

In een studiecentrum kunnen studenten terecht voor huiswerkbegeleiding, maar ook voor ondersteuning bij diverse problematiek. Ondersteuning vanuit het studiecentrum kan ingezet worden als preventief middel om persoonlijke problematiek te signaleren, maar is ook bedoeld als een plek voor studenten waar ze zich thuis en veilig voelen en kunnen leren. Studenten kunnen zichzelf aanmelden om deel te nemen of nemen deel op advies van de studieloopbaanbegeleider. Er is vaste begeleiding die persoonlijk contact heeft met de student. Door de intensieve begeleiding en contact met studenten in het studiecentrum kunnen begeleiders problemen vroeg signaleren

MBO

Klassenvertegenwoordiger

De klassenvertegenwoordiger merkt op wanneer dingen niet goed lopen in de klas en geeft dit door aan docenten. De klassenvertegenwoordiger neemt de drempel weg om problemen direct te melden bij docenten.

MBO

Startmonitor

De Startmonitor is een vragenlijst die inzicht geeft in hoe het met de student op de opleiding gaat. De vragenlijst wordt rond het tweede blok in het eerste jaar ingevuld. Vragen gaan onder andere over of de student op de juiste plek zit, of de studie/het studeren voldoet aan de verwachtingen, en andere vragen over binding en welzijn. Studenten krijgen een individueel rapport met advies op maat dat het startpunt kan zijn voor een vervolggesprek met de mentor of studieloopbaanbegeleider.

HBO

Welzijn bespreekbaar maken

Docenten gaan tijdens bijeenkomsten in het kader van mentoraat of Community of Learners in gesprek over welzijnszaken. Hierdoor ervaren studenten dat ze niet de enige zijn met bepaalde problemen en zullen ze makkelijker op een docent afstappen om problemen te bespreken.

HBO