Studentenwelzijn-binding (1)

Werkzaam element | Welzijn

Studieondersteuning

Bied ondersteuning voor studievaardigheden.

Studievaardigheden zorgen voor meer grip op studie-uitkomsten

Ondersteuning bieden voor studievaardigheden zorgt ervoor dat studenten beter grip hebben op hun studie-uitkomsten, waardoor ze beter in hun vel zitten. Bij alle instellingen is er aandacht voor studievaardigheden van de student. Naast de studievaardigheden binnen het curriculum, worden er door de verschillende instellingen een breed scala aan workshops, trainingen en begeleiding aangeboden die studenten helpen met vaardigheden die essentieel zijn voor de studie (denk hierbij aan huiswerkbegeleiding, een workshop timemanagement of schrijfvaardigheden). In enkele gevallen worden deze vaardigheden overgebracht via medestudenten; vaardige ouderejaarsstudenten die eerderejaarsstudenten helpen de vaardigheden onder de knie te krijgen (zie ook peer-to-peer begeleiding).

De wetenschappelijke literatuur over Studieondersteuning

Studieondersteuning door peermentoren waarbij een meer ervaren student praktische en sociaal-emotionele steun biedt aan een minder ervaren student, kan het zelfvertrouwen en gevoel van sociale steun vergroten en studieuitval voorkomen of stress doen verminderen (Collings et al., 2014; Li, et al. 2011). Extra ondersteuning bij studievaardigheden en studievoortgang is vooral zinvol voor het verhogen van studentenwelzijn wanneer er ook aandacht is voor welzijnskennis en welzijnsvaardigheden en sociale verbondenheid (Deunk & Korpershoek).

Aanbevelingen

  • Evalueer of beschikbare studieondersteuning ook toegankelijk en verwelkomend is voor studenten die zich identificeren met een minderheidsgroep en faciliteer dat ook zij er daadwerkelijk gebruik van maken.
  • Extra aandacht voor studieondersteuning kan averechts werken als het de prestatiedruk of werklast verhoogt of studenten het gevoel geeft dat zij moeten voldoen aan de kenmerken van een ‘Modelstudent’; evalueer niet alleen of de beschikbare studieondersteuning ten goede komt aan de studievoortgang, maar ook de mate van welzijn en het gevoel van inclusiviteit.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Studieondersteuning

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

MET CASUS

Studieloket

Bij het studieloket helpt een team van studentassistenten hun medestudenten met vragen over praktische zaken (zoals inschrijvingen en digitale systemen), bijlessen en workshops. Studenten kunnen zonder afspraak op een aantal vaste momenten in de week binnenlopen om hun vraag te stellen. Ook hebben studenten toegang tot een digitale leeromgeving waar allerlei schrijftips, formats en praktische informatie staan.

HBO

MET CASUS

Studiecentrum

In een studiecentrum kunnen studenten terecht voor huiswerkbegeleiding, maar ook voor ondersteuning bij diverse problematiek. Ondersteuning vanuit het studiecentrum kan ingezet worden als preventief middel om persoonlijke problematiek te signaleren, maar is ook bedoeld als een plek voor studenten waar ze zich thuis en veilig voelen en kunnen leren. Studenten kunnen zichzelf aanmelden om deel te nemen of nemen deel op advies van de studieloopbaanbegeleider. Er is vaste begeleiding die persoonlijk contact heeft met de student. Door de intensieve begeleiding en contact met studenten in het studiecentrum kunnen begeleiders problemen vroeg signaleren

MBO

Study buddy’s

Study buddy’s zijn studentengroepen voor scriptiebegeleiding die speciaal ingericht zijn voor studenten die enkel nog hun scriptie hoeven te schrijven. Aan het begin van de week komen ze bij elkaar om hun planning te bespreken. Zo houden ze elkaar verantwoordelijk voor hun voortgang in het schrijven van hun scriptie.

WO

Student Lab

In het Student Lab kunnen studenten terecht voor extra workshops en extra inloopuren gericht op specifieke vakken. Studenten kunnen er vragen stellen en kennis met elkaar delen. Studenten kunnen zich hiervoor online aanmelden.

WO

Schrijfcoach

In het traject Schrijfcoaching worden studenten geschoold als schrijfcoach om hun medestudenten te kunnen ondersteunen op het gebied van academische vaardigheden.

WO

Student buddy’s

Het koppelen van studenten om samen te sporten verlaagt de drempel om te gaan sporten en studenten ontmoeten nieuwe mensen. Studenten worden via een QR-code gekoppeld aan een andere student met dezelfde beschikbaarheid.

WO

Training en workshops welzijnsvaardigheden

Instellingsbrede, online en face-to-face trainingen en workshops die studenten ondersteunen/handvatten bieden op het gebied van welzijn.

HBO, MBO, WO