Studentenwelzijn-aanpak (5)

Werkzaam element | Sociale binding

Warm welkom

Geef de student vanaf het aanmeldingsmoment bij de opleiding een gevoel van warm welkom.

Introductieactiviteiten dragen bij aan academische en sociale integratie

We zien dat alle instellingen sociale binding vergroten door een warm welkom te faciliteren. Dit wordt gedaan door introductieactiviteiten te organiseren aan het begin van het schooljaar om zowel academische (hoe werkt alles en waar vind je wat/wie) als sociale integratie (d.m.v. leuke activiteiten) te faciliteren. Door de coronapandemie hebben een aantal opleidingen ervoor gekozen om deze introductieactiviteiten ook te organiseren voor tweede- en derdejaarsstudenten omdat bij hen de binding (door afstandsonderwijs) vaak nog laag was. Verder wordt er soms een warm welkom gefaciliteerd vóórdat de student met een opleiding begint. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij meeloop- en open dagen of door studenten al te benaderen na inschrijving bij een opleiding. Dit zorgt ervoor dat er al sociale integratie en binding kan plaatsvinden vóór de studie begint.

 “Ik denk juist dat die goede start, zeg maar, juist aan het begin, die binding met mekaar, dat dat in het begin juist heel waardevol is. En eigenlijk, wanneer je dat later doet, bijvoorbeeld in een jaar daarna, dat het dan eigenlijk moeilijk te herstellen valt, zeg maar. Dus dat vond ik wel heel jammer.”

Student Noorderpoort

Sociale binding bij de start van de opleiding is bepalend voor de rest van de studietijd

Ook geeft een student aan dat als er direct bij de start van de opleiding een persoonlijk gesprek plaatsvindt met een mentor, het makkelijker is later op deze persoon af te stappen als er problemen zijn. De sociale binding die in de eerste weken en maanden ontstaat is bepalend voor de binding die studenten ervaren gedurende de studie. Deze binding geeft ook een bepaalde sociale druk om in het verdere verloop van de studie deel te nemen aan  colleges/lessen en instellings- of opleidingsbrede sociale activiteiten. Introductieactiviteiten en klassenuitjes worden als essentieel gezien voor het opbouwen van binding doordat studenten elkaar, de docenten, de opleiding en de instelling leren kennen. Studenten waarderen deze activiteiten en deze activiteiten worden in sommige gevallen gemist.

De wetenschappelijke literatuur over Warm welkom

Beschikbare studieondersteuning voor studenten moet toegankelijk en verwelkomend zijn, zeker ook voor internationale studenten en studenten met een migrantenachtergrond en andere studenten die zich identificeren met een minderheidsgroep, zodat zij ook daadwerkelijk van deze middelen gebruik maken (Gomez et al., 2019; Deunk & Korpershoek, 2021).

Aanbevelingen

  • Ga na wat de behoeften zijn van studenten, wat betreft het vinden van hun weg in de opleiding.
  • Richt de ondersteuning (en de evaluatie ervan) ook op studenten die deel uitmaken van subgroepen (zoals “nieuwelingen”, “minderheden”, “parttimers” en studenten met “persoonlijke kwetsbaarheden”).

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Warm welkom

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

Introductieactiviteiten

Aan het begin van de studie worden activiteiten georganiseerd waarbij studenten wegwijs gemaakt worden binnen de instelling en opleiding. Daarnaast is er veel ruimte voor teambuilding en sociale activiteiten. Ook kunnen er meeloop- en open dagen georganiseerd worden na inschrijving zodat sociale integratie en binding kan plaatsvinden vóórdat de studie begint.

HBO, MBO, WO

Aandacht voor culturele verschillen

Studenten krijgen uitleg over hoe Nederland en het Nederlandse onderwijs ‘werkt’, zodat ze zich niet verloren hoeven te voelen en ze niet alles zelf hoeven uit te zoeken.

WO

Studentmentoren/buddy’s/peercoaches

De studentmentor is een ouderejaars student die een kleine groep eerstejaars studenten begeleidt (vaak vooral in de eerste maanden van de studie), de studenten wegwijs maakt binnen de opleiding en sociale activiteiten met hen doet.

WO