Studentenwelzijn-aanpak (6)

Werkzaam element | Welzijn

Welzijnsvaardigheden en bewustzijn

Organiseer activiteiten om welzijnsvaardigheden en bewustzijn van studenten te vergroten.

Cursussen over welzijnsvaardigheden werken preventief

Onderwijsprofessionals op alle instellingen benoemen dat er trainingen en workshops aangeboden worden aan studenten rondom het thema welzijn. Bij alle instellingen is dit veelal centraal georganiseerd via een organisatieonderdeel of een platform dat een variëteit aan cursussen aanbiedt (bijvoorbeeld cursussen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, welzijn en veerkracht). Het aanbod van cursussen op het gebied van welzijnsvaardigheden moet helpen bij preventie van welzijnsproblematiek.

Creëer bewustzijn bij studenten over welzijn

Verder worden er, om het thema welzijn op de kaart te zetten, met name door onderwijsprofessionals van de Universiteit Leiden evenementen en activiteiten georganiseerd die als doel hebben om bewustzijn onder studenten te creëren (bijvoorbeeld een tentoonstelling over prestatiedruk of een “Mindfulnest”, zie bijlage 7 uit het rapport voor details).

Less is more: studenten verliezen het overzicht

Het aanbod van welzijnsgerelateerde activiteiten bij de Universiteit Leiden is echter dermate groot, dat een aantal onderwijsprofessionals noemt dat het aanbod inmiddels te groot is en dat studenten soms “door de bomen het bos niet zien”. Dit zou een gevolg kunnen zijn van dat de welzijnsaanpakken in sommige gevallen zowel centraal als decentraal worden georganiseerd.

De wetenschappelijke literatuur over Welzijnsvaardigheden en bewustzijn

Het aanbieden van kennis over welzijnsonderwerpen kan studenten meer bewust maken van wat belangrijk is voor hun welzijn en mentale gezondheid, met name wanneer er in het curriculum integrale aandacht voor welzijnsonderwerpen is (Yearwood en Riley, 2010; Georg et al., 2013; Hunt et al., 2019). Er zijn indicaties dat training in welzijnsvaardigheden, zoals effectiever omgaan met taken en met tijd, studenten kan helpen zich beter te voelen. Een risico is echter dat het probleem naar studenten toe wordt geschoven en dieper liggende oorzaken van stress en druk onderbelicht blijven (Deunk & Korpershoek, 2021).

Aanbevelingen

  • Geef welzijnsonderwerpen integraal aandacht in het curriculum in plaats van welzijnsonderwerpen separaat aan te bieden.
  • Zorg dat studenten niet alleen gewezen worden op korter durende trainingsmogelijkheden voor welzijnsvaardigheden, maar ook op mogelijkheden voor het zoeken van hulp bij dieper liggende oorzaken van stress en druk.
  • Evalueer met studenten bij curriculumonderdelen ook de aandacht die er is voor studentenwelzijn.

Voor de volledige referentielijst, zie het rapport

Aanpakken binnen Welzijnsvaardigheden en bewustzijn

Voorbeelden uit de praktijk hoe je sociale binding en welzijn kan vergroten bij studenten.

MET CASUS

Wellbeing Week

Tijdens deze week of dag worden er allerlei workshops en activiteiten georganiseerd rondom het thema welzijn, zoals meditatie en sporten, maar ook sociale activiteiten zoals schaatsen en creatieve activiteiten.

WO

Training en workshops welzijnsvaardigheden

Instellingsbrede, online en face-to-face trainingen en workshops die studenten ondersteunen/handvatten bieden op het gebied van welzijn.

HBO, MBO, WO

Tentoonstelling prestatiedruk

Er is een tentoonstelling over prestatiedruk en stress georganiseerd met kunstwerken van studenten en medewerkers. De tentoonstelling werd op meerdere locaties vertoond en zorgde ervoor dat studenten zich er bewust van werden dat ze niet de enige zijn die worstelen met bepaalde thema’s.

WO

Mindfulnest

Het Mindfulnest is een houten geluidsdichte cocon waarin studenten in stilte of met een rustgevend geluiden kunnen mediteren.

WO