Werkzame elementen

16 werkzame elementen

Studentenwelzijn-aanpak (15)

Sociale binding

Persoonlijke aandacht

Neem de tijd om goede banden op te bouwen met studenten.

Studentenwelzijn-aanpak (16)

Sociale binding

Peer-to-Peer begeleiding

Zet ouderejaars studenten in om kleine groepjes eerstejaars te begeleiden.

Studentenwelzijn-binding (4)

Sociale binding

Sociale activiteiten

Faciliteer informele ontmoetingen tussen studenten.

Studentenwelzijn-aanpak (5)

Sociale binding

Warm welkom

Geef de student vanaf het aanmeldingsmoment bij de opleiding een gevoel van warm welkom.

Studentenwelzijn-aanpak (11)

Sociale binding

Campus als thuisbasis

Zorg voor een fysieke ruimte waar studenten zich thuis voelen.

Studentenwelzijn-aanpak (12)

Sociale binding

Verbindende en activerende didactiek

Laat studenten samenwerken in projectgroepjes om de binding met medestudenten te vergroten.

Studentenwelzijn-aanpak (6)

Welzijn

Welzijnsvaardigheden en bewustzijn

Organiseer activiteiten om welzijnsvaardigheden en bewustzijn van studenten te vergroten.

Studentenwelzijn-aanpak (4)

Welzijn

Peer support

Organiseer groepsbijeenkomsten voor studenten die vergelijkbare obstakels ervaren.

Studentenwelzijn-aanpak (14)

Welzijn

Communicatie welzijnsaanbod

Zorg ervoor dat het welzijnsaanbod goed gecommuniceerd wordt en toegankelijk is voor alle studenten.

Studentenwelzijn-binding (10)

Welzijn

Maatwerk

Pas het onderwijs waar mogelijk aan op de behoeftes van de individuele student.

Student (1)

Welzijn

Personele infrastructuur

Faciliteer een personele infrastructuur die bevordering van studentenwelzijn mogelijk maakt.

Studentwelzijn-infographic-mensen_7

Welzijn

Signaleringsfunctie docent en staf

Signaleer welzijnsproblematiek eerder door persoonlijke aandacht.

Studentenwelzijn-binding (2)

Welzijn

Docentprofessionalisering

Organiseer welzijnstrainingen voor het herkennen van en omgaan met welzijnsproblematiek.

Studentenwelzijn-binding (1)

Welzijn

Studieondersteuning

Bied ondersteuning voor studievaardigheden.

Studentenwelzijn-binding (6)

Welzijn

Informatievoorziening curriculum

Zorg voor eenduidige en heldere verwachtingen van alle docenten.

Studentenwelzijn-binding (4)

Welzijn

Aanpassingen roostering

Houd rekening met studentenwelzijn bij het maken van roosters.